Unicode versjon 8.0 ble utgitt 17. juni 2015. Den kodet 120 672 tegn, som inneholder 37 emojis og 5 emoji -hudtonemodifikatorer. Disse modifikatorene basert på Fitzpatrick hudklassifisering, de kan gi fem typer modifikasjoner for emoji -karakterens hudfarge. Unicode 8.0 inneholder Emoji -symbolene nedenfor👇:
Ved å klikke på lenken Emoji og kortnavn kan du åpne introduksjonssiden for emoji, se informasjon som beskrivelse og eksempel, og du kan også kopiere emoji med ett klikk for å lime den inn andre steder. Ved å klikke på kodepunktkoblingen for å vise Unicode-informasjonssiden til Emoji, inkludert bilder med høy oppløsning og vektorbilder fra flere leverandører.Brukerhåndboken: Hva er Unicode versjon