Unicode versjonsliste

Dette er en liste over Unicode-versjoner, inkludert Unicode-versjonsnummer og utgivelsesdato. Klikk på koblingen for Unicode-versjonsnummer for å komme inn på Emoji-listesiden for denne versjonen. Du kan se hvilke Emojis som er utgitt i denne versjonen. Brukerhåndboken: Hva er Unicode versjon

Emoji versjonsliste

Dette er en liste over Emoji-versjoner, inkludert Emoji-versjonsnummer og utgivelsesdato. Klikk på lenken til Emoji-versjonsnummeret for å komme inn på Emoji-listesiden for denne versjonen. Du kan se hvilke Emojis som er utgitt i denne versjonen. Brukerhåndboken: Hva er Emoji-versjon