宋佳琪 Jiaqi Song

宋佳琪 Jiaqi Song

  • Redaktor chiński i angielski
  • Operator
  • Kod emotikonów:🍀

W 2018 r. Pani Song uczestniczyła w programie wymiany zagranicznej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

W 2019 roku brała udział w Programie Szkoleniowym Studentów Innowacji i Przedsiębiorczości i zdobyła osobiste prawa autorskie do oprogramowania.

W 2020 roku uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii sieci na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Wuhan. W tym samym roku brała udział w chińskiej i angielskiej edycji serwisu Emojiall jako stażystka, zajmująca się tworzeniem wysokiej jakości oryginalnych treści. Ponadto jest zatrudniona jako długoterminowy członek w niepełnym wymiarze godzin, aby nadal wnosić wkład w stronę internetową.

W 2022 roku otrzyma tytuł magistra zarządzania technologiami informatycznymi na Carnegie Mellon University.

Obecnie pani Song koncentruje się na edycji stron internetowych, analizie danych, self-mediach i innych dziedzinach.

Zaangażowane języki i wzrost ruchu na stronie(%)

chiński Angielski Cała strona 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL