To jest lista emotikonów, których poziom emoji wynosi L2, w tym symbol Emoji, krótka nazwa i punkt kodowy.Kliknięcie linku Emoji i krótka nazwa może otworzyć stronę wprowadzenia emoji, wyświetlić informacje, takie jak opis i przykład, a także możesz skopiować emoji jednym kliknięciem, aby wkleić je w innym miejscu. Kliknięcie linku do punktu kodowego powoduje wyświetlenie strony informacyjnej Emoji w formacie Unicode, w tym obrazów o wysokiej rozdzielczości i obrazów wektorowych dostarczanych przez wielu dostawców.Podręcznik Użytkownika: Co to jest Poziom emotikonów

Symbol emoji Codepoint
*⃣ klawisz: * 002A 20E3
⌨ klawiatura 2328
⌨︎ klawiatura 2328 FE0E
⌨️ klawiatura 2328 FE0F
⏏ wysuń 23CF
⏏︎ wysuń 23CF FE0E
⏏️ wysuń 23CF FE0F
⏭ następny utwór 23ED
⏭︎ następny utwór 23ED FE0E
⏭️ następny utwór 23ED FE0F
⏮ poprzedni utwór 23EE
⏮︎ poprzedni utwór 23EE FE0E
⏮️ poprzedni utwór 23EE FE0F
⏯ odtwórz lub wstrzymaj 23EF
⏯︎ odtwórz lub wstrzymaj 23EF FE0E
⏯️ odtwórz lub wstrzymaj 23EF FE0F
⏱ stoper 23F1
⏱︎ stoper 23F1 FE0E
⏱️ stoper 23F1 FE0F
⏲ minutnik 23F2
⏲︎ minutnik 23F2 FE0E
⏲️ minutnik 23F2 FE0F
⏸ pauza 23F8
⏸︎ pauza 23F8 FE0E
⏸️ pauza 23F8 FE0F
⏹ zatrzymaj 23F9
⏹︎ zatrzymaj 23F9 FE0E
⏹️ zatrzymaj 23F9 FE0F
⏺ nagraj 23FA
⏺︎ nagraj 23FA FE0E
⏺️ nagraj 23FA FE0F
☂ parasol 2602
☂︎ parasol 2602 FE0E
☂️ parasol 2602 FE0F
☃ bałwanek i płatki śniegu 2603
☃︎ bałwanek i płatki śniegu 2603 FE0E
☃️ bałwanek i płatki śniegu 2603 FE0F
☄ kometa 2604
☄︎ kometa 2604 FE0E
☄️ kometa 2604 FE0F
☘ koniczyna 2618
☘︎ koniczyna 2618 FE0E
☘️ koniczyna 2618 FE0F
☠ czaszka z piszczelami 2620
☠︎ czaszka z piszczelami 2620 FE0E
☠️ czaszka z piszczelami 2620 FE0F
☢ promieniowanie radioaktywne 2622
☢︎ promieniowanie radioaktywne 2622 FE0E
☢️ promieniowanie radioaktywne 2622 FE0F
☣ zagrożenie ze strony organizmów żywych 2623
☣︎ zagrożenie ze strony organizmów żywych 2623 FE0E
☣️ zagrożenie ze strony organizmów żywych 2623 FE0F
☦ krzyż prawosławny 2626
☦︎ krzyż prawosławny 2626 FE0E
☦️ krzyż prawosławny 2626 FE0F
☪ gwiazda i półksiężyc 262A
☪︎ gwiazda i półksiężyc 262A FE0E
☪️ gwiazda i półksiężyc 262A FE0F
☮ symbol pokoju 262E
☮︎ symbol pokoju 262E FE0E
☮️ symbol pokoju 262E FE0F
☯ yin-yang 262F
☯︎ yin-yang 262F FE0E
☯️ yin-yang 262F FE0F
☸ koło dharmy 2638
☸︎ koło dharmy 2638 FE0E
☸️ koło dharmy 2638 FE0F
☹ zachmurzona twarz 2639
☹︎ zachmurzona twarz 2639 FE0E
☹️ zachmurzona twarz 2639 FE0F
⚒ młoty 2692
⚒︎ młoty 2692 FE0E
⚒️ młoty 2692 FE0F
⚔ skrzyżowane miecze 2694
⚔︎ skrzyżowane miecze 2694 FE0E
⚔️ skrzyżowane miecze 2694 FE0F
⚖ waga szalkowa 2696
⚖︎ waga szalkowa 2696 FE0E
⚖️ waga szalkowa 2696 FE0F
⚗ alembik 2697
⚗︎ alembik 2697 FE0E
⚗️ alembik 2697 FE0F
⚙ koło zębate 2699
⚙︎ koło zębate 2699 FE0E
⚙️ koło zębate 2699 FE0F
⚛ symbol atomu 269B
⚛︎ symbol atomu 269B FE0E
⚛️ symbol atomu 269B FE0F
⚜ lilijka 269C
⚜︎ lilijka 269C FE0E
⚜️ lilijka 269C FE0F
⚰ trumna 26B0
⚰︎ trumna 26B0 FE0E
⚰️ trumna 26B0 FE0F
⚱ urna na prochy 26B1
⚱︎ urna na prochy 26B1 FE0E
⚱️ urna na prochy 26B1 FE0F
⛈ chmura z piorunem i deszczem 26C8
⛈︎ chmura z piorunem i deszczem 26C8 FE0E
⛈️ chmura z piorunem i deszczem 26C8 FE0F

Strony