Początkowo emoji Unicode były tylko czarno-białe. Wraz ze stopniowym rozwojem tych emotikonów niektóre z nich stały się emotikonami z kolorami. Jednak niektóre czcionki mogą obsługiwać wyświetlanie pełnych emotikonów, ale niektóre czcionki nie. Tak więc te emotikony mają wiele form na różnych platformach . Tutaj dzielimy je na 3 typy według statusu kwalifikowanego emoji:

  • W pełni kwalifikowany emoji — kwalifikowany jest każdy znak emoji lub sekwencja emoji, w której kwalifikowany jest każdy znak emoji.
  • Emoji z minimalną kwalifikacją — pierwszy znak jest kwalifikowany, pozostała sekwencja znaków nie jest w pełni kwalifikowana.
  • Emotikon bez kwalifikacji — Emotikon nie jest ani w pełni kwalifikowany, ani minimalnie kwalifikowany.

Uwaga💡: Możliwość dostosowania w pełni kwalifikowanych emotikonów jest najlepsza. Nawet jeśli niektóre czcionki zostaną usunięte, może wyświetlić pełne emoji. Oznacza to, że może być obsługiwany przez większość czcionek.