Podtytuł Unicode to zakres punktów kodowych dla znaków Unicode, który jest zarządzany przez Konsorcjum Unicode. Każdy znak Unicode należy do podtytułu Unicode, a każdy nagłówek Unicode ma własną nazwę i należy do bloku Unicode, który jest większym zakresem punktów kodowych. Zwróć uwagę, że sekwencja Emoji złożona z wielu znaków Unicode nie należy do nagłówka Unicode.