Unicode Standard jest utrzymywany przez Unicode Consortium , jest to standard technologii informacyjnej dla spójnego kodowania, reprezentacji i obsługi tekstu wyrażonego w większości systemów pisma na świecie.

Tak więc wersja unicode odnosi się do wersji kodowania znaków wydanej przez konsorcjum Unicode. Unicode wydaje nowe wersje prawie co roku, a każda nowa wersja zawiera więcej nowych kodowań znaków, w tym również nowe emotikony. Aktualizacje tych wersji zapewniają, że więcej postaci jest wyświetlanych w ujednolicony i kompatybilny sposób, dzięki czemu ludzie na całym świecie mogą zmniejszyć bariery komunikacyjne w Internecie.

Niedawno wydany Unicode 14.0, dodaje 838 znaków, w tym 37 nowych emoji, łącznie 144697 znaków.