Lista Emoji zawierająca symbol emoji 🏼 (karnacja średnio jasna) jest następująca:

🏼 karnacja średnio jasna Symbol Emoji