Lista Emoji zawierająca symbol emoji 🏽 (karnacja średnia) jest następująca:

🏽 karnacja średnia Symbol emoji