Lista Emoji zawierająca symbol emoji 👩 (kobieta) jest następująca:

👩 kobieta Symbol emoji