Lista Emoji zawierająca symbol emoji 👫 (mieszanej płci) jest następująca:

👫 Mieszana płeć Symbol Emoji