👩‍🏫 👨‍🏫 Daty Dnia Nauczyciela są różne w różnych krajach. Na przykład Dzień Nauczyciela w Chinach 🇨🇳 przypada na 10 września każdego roku, a Dzień Nauczyciela w Brazylii 🇧🇷 przypada na 15 października każdego roku. 🌐 Światowy Dzień Nauczyciela przypada co roku 5 października, a wiele krajów wyznaczyło ten dzień jako Dzień Nauczyciela w swoim kraju 📅. W Dniu Nauczyciela 👩‍🎓 👨‍🎓 uczniowie pogratulują nauczycielom w różnych formach: wręczania kwiatów 💐, organizacji przyjęć 🎉, przedstawień itp.