W ostatnich latach klasyfikacja śmieci stała się nieuniknionym tematem w życiu chińskich mieszkańców. Osiągnął początkowy sukces w krajach europejskich i amerykańskich, a coraz więcej miast w Chinach dołączyło do szeregów ochrony środowiska. W Chinach śmieci są podzielone na cztery kategorie:
Odpady nadające się do recyklingu: śmieci domowe nadające się do recyklingu.
Niebezpieczne śmieci: odpady szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Odpady spożywcze z gospodarstw domowych: łatwo psujące się odpady zawierające materię organiczną.
Odpady resztkowe: śmieci domowe inne niż surowce wtórne, odpady niebezpieczne i domowe odpady żywnościowe.