Emojidex jest jedynym dostawcą emoji Open Source z Japonii🗾, a także jedynym zestawem emoji obsługującym animację.

Użytkownicy komputerów i laptopów mogą używać swoich emoji, pobierając wtyczki do przeglądarek💻. Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą używać swojej aplikacji do wprowadzania emotikonów emojidex📱.

Uwaga: Niektóre emotikony emojidex są przesyłane przez samych użytkowników, które są zasadniczo zdjęciami, więc mogą nie zostać wyświetlone.


Poniżej znajduje się lista obrazów Emoji zaprojektowanych przez EmojiDex, która jest podzielona na 10 części według 10 kategorii. Każda kategoria zawiera listę emotikonów, do których należy dana kategoria, w tym zdjęcie emotikonów i odpowiednią krótką nazwę.

Możesz kliknąć zdjęcie lub tekst, aby wejść na dedykowaną stronę tego Emotikona i wyświetlić opis, przykłady użycia, dane techniczne, zdjęcia innych dostawców i bardziej szczegółowe informacje o tym Emoji.

Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, możesz nacisnąć i przytrzymać obrazek Emoji, aby wyświetlić menu, a następnie wybrać pobranie lub udostępnienie zdjęcia.

Jeśli korzystasz z komputera, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy obraz Emoji, aby wyświetlić menu, a następnie wybrać pobranie lub skopiowanie obrazu.

EmojiDexLista obrazów emoji dostarczona przez EmojiDex

Kategorie: 😂 Emotikony i emocje

Ta strona zawiera listę obrazów Emoji zaprojektowanych przez EmojiDex. Prawa autorskie do zdjęć Emoji na tej stronie należą do EmojiDex.

Łączna liczba najnowszych emotikonów to 3304. Liczba zdjęć Emoji dostarczonych przez EmojiDex to 1996, a liczba, której EmojiDex nie dostarcza, to 1308.