Emoji Pozycja i częstotliwość | emojiall.com 100 75 50 25 0 nagłówek zdania koniec zdania 1.05% 3.68% 4.32% 4.71% 5.5% 5.62% 7% 9.84% 18.64% 30.64% Pozycja i częstotliwość www.emojiall.comemojiall.com
To jest lokalizacja i częstotliwość wszystkich statystyk emoji

Pozycja i częstotliwość odnoszą się do tego, gdzie emoji często pojawia się w tweetach i jak często pojawia się w tych pozycjach. Na przykład analizując [lokalizację i częstotliwość] 😂, możemy wiedzieć, że każdy lubi umieszczać emoji 😂 na końcu zdań. Ten wniosek pochodzi z analizy językowej i uczenia maszynowego publicznych próbek z nie mniej niż 50 milionów tweetów, jest to stosunkowo dokładny wynik i ma duże znaczenie akademickie. Zapraszamy do dyskusji, publikowania odniesień, ponownego publikowania i udostępniania. Prawa autorskie © EmojiAll. W przypadku użytku komercyjnego prosimy o kontakt

Pozycja i częstotliwość Wprowadzenie
  • Oś X: pozycja tego konkretnego emoji w tekście tweetów.
  • Oś Y: częstotliwość pojawiania się tego konkretnego emoji.

Strony