Unicode w wersji 5.1 został wydany 4 kwietnia 2008 roku. Zakodował 100 648 znaków, które zawierają poniższe symbole👇:
Kliknięcie linku Emoji i krótka nazwa może otworzyć stronę wprowadzenia emoji, wyświetlić informacje, takie jak opis i przykład, a także możesz skopiować emoji jednym kliknięciem, aby wkleić je w innym miejscu. Kliknięcie linku do punktu kodowego powoduje wyświetlenie strony informacyjnej Emoji w formacie Unicode, w tym obrazów o wysokiej rozdzielczości i obrazów wektorowych dostarczanych przez wielu dostawców.Podręcznik użytkownika: Co to jest Wersja Unicode


Emoji:CERES


Emoji:Pallas


Emoji:Juno


Emoji:Vesta


Emoji:Chiron