王康 Dori Wang

王康 Dori Wang

  • Čínsky a anglický editor
  • Operátor
  • Emoji kód:🥴

Pani Wang v júni 2018 ukončila štúdium na odbore prekladateľstvo a tlmočenie na Katedre cudzích jazykov Wuhanskej univerzity vedy a techniky a úspešne absolvovala CET-6, TEM-4, TEM-8 a TTIM-8.

V tom istom roku získala bakalársky titul z účtovníctva na Wuhanskej univerzite vedy a techniky.

Od júla 2018 do novembra 2019 odišla do Austrálie a vyštudovala Master of Advanced Translation and Interpreting na Macquarie University.

Počas roku 2019 sa mnohokrát zúčastnila na aktivitách organizovaných vládou Sydney ako tlmočníčka a pozná miestne zvyky.

V roku 2020 sa ako stážistka podieľala na čínsko-anglickej úprave webovej stránky Emojiall, ktorá sa zaviazala k lokalizácii webovej stránky. A ďalej je najatá ako dlhodobá členka na čiastočný úväzok, aby naďalej prispievala na webovú stránku.

Pani Wang v roku 2021 promuje na Macquarie University s magisterským titulom v odbore konferenčné tlmočenie.

Zapojené jazyky a návštevnosť webových stránok sa zvyšujú(%)

Čínština Angličtina Celý web 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL