©️Informácie o Unicode(Pokročilé použitie)

Emoji: ©️ (emoji štýl) Kópie
Význam: copyright
Codepoint: U+00A9 FE0F Kópie
Verzia Unicode: Žiadne
Verzia Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Typ poľa: Základné Emoji
Skrátený kód: :copyright: Kópie
Kvalifikovaný Stav: 🟢 plne kvalifikovaný
Predvolený štýl emodži: text
Úroveň emodži: hladina 1
Emoji Edit Status: žiadne
Zdroje Emoji: j (Japanese carriers)
Nehnuteľnosť:
Varianty Sekvencií Emoji: ✅ emoji štýl
Viac typ: © (00A9)
©︎ (00A9 FE0E štýl textu)
Kategórie: 🛑 Symboly
Podkategórie: ☑️ Iné Symboly
UTF-8: C2A9EFB88F
desatinný: ALT+169 ALT+65039
Sentiment: Negatívne: 1.52% Pozitívne: 19.66% neutrálne: 78.82% Dôvera:0.181±0.0083

👨‍💻Základné Informácie

©️Návrh (Ako sa narodil Emoji ©️?)

Emoji ©️ je odvodený z návrhu L2/07‑257(2007), L2/09‑026(2009). Ďalej je uvedený podrobný obsah návrhu vrátane čísla návrhu, názvu, a podrobných súborov. Návrh obsahujúci ©️ bol schválený konzorciom Unicode a vydaný ako Emoji verzia 1.0 v roku 2015-06-09.

Emoji©️Návrh 1

Číslo ponuky: L2/07‑257
Názov ponuky: Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file)
Návrh od: Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer
Návrh Rok: 2007
Emodži ponuky: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 viac...
Súbor s návrhom:

Emoji©️Návrh 2

Číslo ponuky: L2/09‑026
Názov ponuky: Emoji Symbols Proposed for New Encoding
Návrh od: Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.)
Návrh Rok: 2009
Emodži ponuky: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 viac...
Súbor s návrhom:

Ako vytvoriť požadované emodži?

Ako sa rodí nová ikona emodži? Používatelia najskôr predložia svoj návrh Emoji konzorciu Unicode a nakoniec konzorcium Unicode rozhodne, či návrh prijme. Ak návrh prejde, navrhované emodži môžu byť k dispozícii čo najskôr v budúcom roku. Pre odosielanie návrhov Emoji existuje kompletný a štandardný proces, ktorý vyžaduje dostatok trpezlivosti a schopností. Vyššie uvedené návrhy môžete použiť ako príklady. Odporučte ich, aby vytvorili svoj návrh emodži. Kliknite sem na Predkladanie návrhov emodži (Angličtina), aby ste sa vy a vami vytvorené emodži tiež zaznamenali do histórie.

Zoznam všetkých ostatných návrhov týkajúcich sa emodži

©️Časová os vývoja emodži