🇨🇬Informácie o Unicode(Pokročilé použitie)

Emoji: 🇨🇬 Kópie
Význam: zástava: Konžská republika
Codepoint: U+1F1E8 1F1EC Kópie
Verzia Unicode: Žiadne
Verzia Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Typ poľa: Sekvencia príznakov RGI Emoji
Kvalifikovaný Stav: 🟢 plne kvalifikovaný
Predvolený štýl emodži: emodži
Úroveň emodži: hladina 2
Emoji Edit Status: žiadne
Zdroje Emoji: x (Other)
Nehnuteľnosť:
Kategórie: 🏁 Vlajky
Podkategórie: 🇬🇧 Vlajka Krajiny a Regiónu
UTF-8: F09F87A8F09F87AC
desatinný: ALT+127464 ALT+127468
Sentiment: Negatívne: 0% Pozitívne: 3.26% neutrálne: 96.74% Dôvera:0.033±0.0096

👨‍💻Základné Informácie

🇨🇬Návrh (Ako sa narodil Emoji 🇨🇬?)

Emoji 🇨🇬 je odvodený z návrhu L2/09‑379(2009). Ďalej je uvedený podrobný obsah návrhu vrátane čísla návrhu, názvu, a podrobných súborov. Návrh obsahujúci 🇨🇬 bol schválený konzorciom Unicode a vydaný ako Emoji verzia 1.0 v roku 2015-06-09.

Emoji🇨🇬Návrh 1

Číslo ponuky: L2/09‑379
Názov ponuky: Proposal to encode Regional Indicator Symbols
Návrh od: Michael Everson, Ken Whistler
Návrh Rok: 2009
Emodži ponuky: 248 Emoji: 🇦🇨, 🇦🇩, 🇦🇪, 🇦🇫, 🇦🇬 viac...
Súbor s návrhom:

Ako vytvoriť požadované emodži?

Ako sa rodí nová ikona emodži? Používatelia najskôr predložia svoj návrh Emoji konzorciu Unicode a nakoniec konzorcium Unicode rozhodne, či návrh prijme. Ak návrh prejde, navrhované emodži môžu byť k dispozícii čo najskôr v budúcom roku. Pre odosielanie návrhov Emoji existuje kompletný a štandardný proces, ktorý vyžaduje dostatok trpezlivosti a schopností. Vyššie uvedené návrhy môžete použiť ako príklady. Odporučte ich, aby vytvorili svoj návrh emodži. Kliknite sem na Predkladanie návrhov emodži (Angličtina), aby ste sa vy a vami vytvorené emodži tiež zaznamenali do histórie.

Zoznam všetkých ostatných návrhov týkajúcich sa emodži

🇨🇬Časová os vývoja emodži