🇹🇱Informácie o Unicode(Pokročilé použitie)

Emoji: 🇹🇱 Kópie
Význam: zástava: Východný Timor
Codepoint: U+1F1F9 1F1F1 Kópie
Verzia Unicode: Žiadne
Verzia Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Typ poľa: Sekvencia príznakov RGI Emoji
Kvalifikovaný Stav: 🟢 plne kvalifikovaný
Predvolený štýl emodži: emodži
Úroveň emodži: hladina 2
Emoji Edit Status: žiadne
Zdroje Emoji: x (Other)
Nehnuteľnosť:
Kategórie: 🏁 Vlajky
Podkategórie: 🇬🇧 Vlajka Krajiny a Regiónu
UTF-8: F09F87B9F09F87B1
desatinný: ALT+127481 ALT+127473
Sentiment: Negatívne: 4.17% Pozitívne: 94.44% neutrálne: 1.39% Dôvera:0.903±0.0499

👨‍💻Základné Informácie

🇹🇱Návrh (Ako sa narodil Emoji 🇹🇱?)

Emoji 🇹🇱 je odvodený z návrhu L2/09‑379(2009). Ďalej je uvedený podrobný obsah návrhu vrátane čísla návrhu, názvu, a podrobných súborov. Návrh obsahujúci 🇹🇱 bol schválený konzorciom Unicode a vydaný ako Emoji verzia 1.0 v roku 2015-06-09.

Emoji🇹🇱Návrh 1

Číslo ponuky: L2/09‑379
Názov ponuky: Proposal to encode Regional Indicator Symbols
Návrh od: Michael Everson, Ken Whistler
Návrh Rok: 2009
Emodži ponuky: 248 Emoji: 🇦🇨, 🇦🇩, 🇦🇪, 🇦🇫, 🇦🇬 viac...
Súbor s návrhom:

Ako vytvoriť požadované emodži?

Ako sa rodí nová ikona emodži? Používatelia najskôr predložia svoj návrh Emoji konzorciu Unicode a nakoniec konzorcium Unicode rozhodne, či návrh prijme. Ak návrh prejde, navrhované emodži môžu byť k dispozícii čo najskôr v budúcom roku. Pre odosielanie návrhov Emoji existuje kompletný a štandardný proces, ktorý vyžaduje dostatok trpezlivosti a schopností. Vyššie uvedené návrhy môžete použiť ako príklady. Odporučte ich, aby vytvorili svoj návrh emodži. Kliknite sem na Predkladanie návrhov emodži (Angličtina), aby ste sa vy a vami vytvorené emodži tiež zaznamenali do histórie.

Zoznam všetkých ostatných návrhov týkajúcich sa emodži

🇹🇱Časová os vývoja emodži