🎏Informácie o Unicode(Pokročilé použitie)

Emoji: 🎏 Kópie
Význam: koinobori
Codepoint: U+1F38F Kópie
Verzia Unicode: 6.0 (2010-10-11)
Verzia Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Typ poľa: Základné Emoji
Skrátený kód: :flags: Kópie
Kvalifikovaný Stav: 🟢 plne kvalifikovaný
Predvolený štýl emodži: emodži
Úroveň emodži: hladina 1
Emoji Edit Status: žiadne
Zdroje Emoji: j (Japanese carriers)
Nehnuteľnosť:
Kategórie: ⚽ Aktivity
Podkategórie: 🎈 Udalosť
UTF-8: F09F8E8F
desatinný: ALT+127887
Blok Unicode: 🌂 Rôzne symboly a piktogramy
Podnadpis Unicode: 🎂 Symboly osláv
Sentiment: Negatívne: 0% Pozitívne: 65.37% neutrálne: 34.63% Dôvera:0.654±0.0394

👨‍💻Základné Informácie

🎏Návrh (Ako sa narodil Emoji 🎏?)

Emoji 🎏 je odvodený z návrhu L2/07‑257(2007), L2/09‑026(2009). Ďalej je uvedený podrobný obsah návrhu vrátane čísla návrhu, názvu, a podrobných súborov. Návrh obsahujúci 🎏 bol schválený konzorciom Unicode a vydaný ako Emoji verzia 1.0 v roku 2015-06-09.

Emoji🎏Návrh 1

Číslo ponuky: L2/07‑257
Názov ponuky: Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file)
Návrh od: Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer
Návrh Rok: 2007
Emodži ponuky: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 viac...
Súbor s návrhom:

Emoji🎏Návrh 2

Číslo ponuky: L2/09‑026
Názov ponuky: Emoji Symbols Proposed for New Encoding
Návrh od: Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.)
Návrh Rok: 2009
Emodži ponuky: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 viac...
Súbor s návrhom:

Ako vytvoriť požadované emodži?

Ako sa rodí nová ikona emodži? Používatelia najskôr predložia svoj návrh Emoji konzorciu Unicode a nakoniec konzorcium Unicode rozhodne, či návrh prijme. Ak návrh prejde, navrhované emodži môžu byť k dispozícii čo najskôr v budúcom roku. Pre odosielanie návrhov Emoji existuje kompletný a štandardný proces, ktorý vyžaduje dostatok trpezlivosti a schopností. Vyššie uvedené návrhy môžete použiť ako príklady. Odporučte ich, aby vytvorili svoj návrh emodži. Kliknite sem na Predkladanie návrhov emodži (Angličtina), aby ste sa vy a vami vytvorené emodži tiež zaznamenali do histórie.

Zoznam všetkých ostatných návrhov týkajúcich sa emodži

🎏Časová os vývoja emodži