Úrovne emodži sú rozdelené do dvoch úrovní: L1 a L2. Nižšie sú uvedené odkazy na názvy dvoch úrovní a počet zahrnutých emodži. Kliknutím na odkaz na názov úrovne emodži zobrazíte emodži pod názvom úrovne emodži. Ak je v súbore emoji-data.txt poskytnutom konzorciom Unicode pre Emoji v1.0, ak je pole Emoji_Level L1, je znakom emoji úrovne 1, ak je poľom Emoji_Level L2, je znakom emoji úrovne 2. Užívateľská Príručka: Čo je Úroveň emodži

  • L1 ( 1275 )
  • L2 ( 710 )