Toto je zoznam emodži, ktorých stav modifikátora emodži je žiadne, vrátane symbolu emodži, krátkeho mena a kódového bodu.Kliknutím na odkaz Emodži a krátky názov môžete otvoriť úvodnú stránku emodži, zobraziť informácie, ako je popis a príklad, a môžete tiež emodži jedným kliknutím skopírovať a vložiť ich inde. Kliknutím na odkaz na kódový bod zobrazíte informačnú stránku Unicode emodži vrátane obrázkov vo vysokom rozlíšení a vektorových obrázkov od viacerých dodávateľov.Užívateľská Príručka: Čo je Emoji Edit Status

Symbol emodži Codepoint
#⃣ kláves: # 0023 20E3
*⃣ kláves: * 002A 20E3
0⃣ kláves: 0 0030 20E3
1⃣ kláves: 1 0031 20E3
2⃣ kláves: 2 0032 20E3
3⃣ kláves: 3 0033 20E3
4⃣ kláves: 4 0034 20E3
5⃣ kláves: 5 0035 20E3
6⃣ kláves: 6 0036 20E3
7⃣ kláves: 7 0037 20E3
8⃣ kláves: 8 0038 20E3
9⃣ kláves: 9 0039 20E3
© copyright 00A9
©︎ copyright 00A9 FE0E
©️ copyright 00A9 FE0F
® registrovaná známka 00AE
®︎ registrovaná známka 00AE FE0E
®️ registrovaná známka 00AE FE0F
‼ dvojitý výkričník 203C
‼︎ dvojitý výkričník 203C FE0E
‼️ dvojitý výkričník 203C FE0F
⁉ výkričník s otáznikom 2049
⁉︎ výkričník s otáznikom 2049 FE0E
⁉️ výkričník s otáznikom 2049 FE0F
™ obchodná známka 2122
™︎ obchodná známka 2122 FE0E
™️ obchodná známka 2122 FE0F
ℹ informačný zdroj 2139
ℹ︎ informačný zdroj 2139 FE0E
ℹ️ informačný zdroj 2139 FE0F
↔ šípka doprava aj doľava 2194
↔︎ šípka doprava aj doľava 2194 FE0E
↔️ šípka doprava aj doľava 2194 FE0F
↕ šípka nahor aj nadol 2195
↕︎ šípka nahor aj nadol 2195 FE0E
↕️ šípka nahor aj nadol 2195 FE0F
↖ šípka doľava nahor 2196
↖︎ šípka doľava nahor 2196 FE0E
↖️ šípka doľava nahor 2196 FE0F
↗ šípka doprava nahor 2197
↗︎ šípka doprava nahor 2197 FE0E
↗️ šípka doprava nahor 2197 FE0F
↘ šípka doprava nadol 2198
↘︎ šípka doprava nadol 2198 FE0E
↘️ šípka doprava nadol 2198 FE0F
↙ šípka doľava nadol 2199
↙︎ šípka doľava nadol 2199 FE0E
↙️ šípka doľava nadol 2199 FE0F
↩ šípka doprava zakrivená doľava 21A9
↩︎ šípka doprava zakrivená doľava 21A9 FE0E
↩️ šípka doprava zakrivená doľava 21A9 FE0F
↪ šípka doľava zakrivená doprava 21AA
↪︎ šípka doľava zakrivená doprava 21AA FE0E
↪️ šípka doľava zakrivená doprava 21AA FE0F
⌚ hodinky 231A
⌚︎ hodinky 231A FE0E
⌚️ hodinky 231A FE0F
⌛ presýpacie hodiny 231B
⌛︎ presýpacie hodiny 231B FE0E
⌛️ presýpacie hodiny 231B FE0F
⌨ klávesnica 2328
⌨︎ klávesnica 2328 FE0E
⌨️ klávesnica 2328 FE0F
⏏ tlačidlo vysunutia 23CF
⏏︎ tlačidlo vysunutia 23CF FE0E
⏏️ tlačidlo vysunutia 23CF FE0F
⏩ tlačidlo pretáčania dopredu 23E9
⏩︎ tlačidlo pretáčania dopredu 23E9 FE0E
⏩️ tlačidlo pretáčania dopredu 23E9 FE0F
⏪ tlačidlo pretáčania späť 23EA
⏪︎ tlačidlo pretáčania späť 23EA FE0E
⏪️ tlačidlo pretáčania späť 23EA FE0F
⏫ tlačidlo rýchlo nahor 23EB
⏫︎ tlačidlo rýchlo nahor 23EB FE0E
⏫️ tlačidlo rýchlo nahor 23EB FE0F
⏬ tlačidlo rýchlo nadol 23EC
⏬︎ tlačidlo rýchlo nadol 23EC FE0E
⏬️ tlačidlo rýchlo nadol 23EC FE0F
⏭ tlačidlo ďalšej skladby 23ED
⏭︎ tlačidlo ďalšej skladby 23ED FE0E
⏭️ tlačidlo ďalšej skladby 23ED FE0F
⏮ tlačidlo predošlej skladby 23EE
⏮︎ tlačidlo predošlej skladby 23EE FE0E
⏮️ tlačidlo predošlej skladby 23EE FE0F
⏯ tlačidlo prehrávania a pozastavenia 23EF
⏯︎ tlačidlo prehrávania a pozastavenia 23EF FE0E
⏯️ tlačidlo prehrávania a pozastavenia 23EF FE0F
⏰ budík 23F0
⏰︎ budík 23F0 FE0E
⏰️ budík 23F0 FE0F
⏱ stopky 23F1
⏱︎ stopky 23F1 FE0E
⏱️ stopky 23F1 FE0F
⏲ časovač 23F2
⏲︎ časovač 23F2 FE0E
⏲️ časovač 23F2 FE0F
⏳ bežiace presýpacie hodiny 23F3
⏳︎ bežiace presýpacie hodiny 23F3 FE0E
⏳️ bežiace presýpacie hodiny 23F3 FE0F
⏸ tlačidlo pozastavenia 23F8

Stránky