emoji 🔴 red circle svg png

🔴” vyznam: červený kruh Emoji

Skopírujte a prilepte toto emoji:🔴 Kópie

  • 2.2+

    iOS 🔴Minimálne požiadavky na zobrazenie

  • 4.3+

    Android 🔴Minimálne požiadavky na zobrazenie

  • 8.0+

    Windows 🔴Minimálne požiadavky na zobrazenie

🔴Význam a Popis

Toto je červený okrúhly symbol, ktorý sa tiež nazýva červený kruh. Používa sa ako farebná karta na označenie červených alebo červených predmetov. Červená symbolizuje nadšenie, živosť, publicitu a odvahu, pričom sa používa aj ako varovanie ⚠️ . Súvisiace emodži : 🥵 💄 👠 🦀 🚒 🌶 💔 🛑 🔺

💡Rozšírené čítanie a populárna veda

Význam symbolu 🔴 emodži je červený kruh, súvisí s červený, geometria, kruh, nájdete ju v kategórii emoji: "🛑 Symboly" - "⚪️ Geometrické".

Wikipedia: 🔴 Kružnica
Kružnica je rovinná krivka z triedy kužeľosečiek, je to rez kužeľovej plochy rovinou prechádzajúcou kužeľovou plochou kolmou na os kužeľovej plochy. Ekvivalentná definícia je: V euklidovskej geometrií je kružnica množinou všetkých bodov v rovine v rovnakej vzdialenosti, nazývanej polomer, od pevného bodu, nazývaného stred. Kružnice sú jednoduché uzavreté krivky, ktoré rozdeľujú rovinu na vnútro a vonkajšok. S kružnicou úzko súvisí aj pojem kruh, čo je množina bodov zložená z kružnice a jej vnútra, teda zo všetkých bodov v rovnakej alebo menšej vzdialenosti od stredu ako je polomer. Polomerom nazývame taktiež každú úsečku spájajúcu stred s bodom na kružnici. V karteziánskej súradnicovej sústave (x, y) je kružnica so stredom (x0, y0) a polomerom r množina všetkých bodov (x, y) takých, že ( x − x 0 ) 2 + ( y − y 0 ) 2 = r 2 {\displaystyle \left(x-x_{0}\right)^{2}+\left(y-y_{0}\right)^{2}=r^{2}} Ak sa stred kružnice nachádza v počiatku súradníc (0, 0), táto rovnica sa zjednoduší na x 2 + y 2 = r 2 {\displaystyle x^{2}+y^{2}=r^{2}} Parametrické rovnice kružnice sú: x = x 0 + r cos ⁡ ( ϕ ) {\displaystyle x=x_{0}+r\cos(\phi )} y = y 0 + r sin ⁡ ( ϕ ) {\displaystyle y=y_{0}+r\sin(\phi )} kde:x0 a y0 sú súradnice stredu kružnice. r je polomer kružnice.φ je uhol 0 ≤ φ < 2π spojnice bodu na kružnici a stredu s osou x ako parameter.Vlastnosti kružnice: 1. Má konštantnú krivosť rovnajúcu sa hodnote 1/r 2. Dĺžka kružnicového oblúka je l = r ϕ {\displaystyle l=r\phi } pričom ϕ {\displaystyle \phi } je uhol oblúka v radiánoch 🔗 Kružnica
🌐: دائرة, Çevrə, Окръжност, বৃত্ত, Kružnica, Kružnice, Cirkel, Kreis, Κύκλος, Circle, Circunferencia, Ringjoon, دایره, Ympyrä, Cercle, מעגל, वृत्त, Kružnica, Kör (geometria), Lingkaran, Circonferenza, 円 (数学), წრეწირი, Шеңбер, 원 (기하학), Apskritimas, Riņķa līnija, Bulatan, စက်ဝိုင်း, Cirkel, Sirkel, Okrąg, Circunferência, Cerc, Окружность, Krožnica, Rrethi, Кружница, Cirkel, รูปวงกลม, Çember, Коло, Đường tròn, .

🔴Príklady a Použitie

🔸 Na športové stretnutie som meškal, takže som sa musel spýtať spolužiakov 👩‍🎓 či sme tím v červenom 🔴 .
🔸 Červené pero 🔴 je správne pero.

🔴Emodži v sociálnych médiách

🔴 on Youtube

🔴 on Instagram

🔴 on Twitter

🔴Emodži Výsledková tabuľka / Graf trendov

🔴Výsledková tabuľka

🔴Hodnotenie obľúbenosti v priebehu času

Rozsah dátumov: 2018-12-09 - 2023-11-26
Čas aktualizácie: 2023-12-04 17:43:07 UTC
🔴a za posledných päť rokov popularita tohto emotikonu neustále stúpa.V roku 2020-03 zaznamenala jeho popularita najväčší nárast.V rokoch 2021 a 2022 sa trend jeho popularity zbližuje.V roku 2019 začal stúpať trend jej obľúbenosti.

🔴Základné Informácie

Emoji: 🔴
skratka: červený kruh
Názov spoločnosti Apple: červený kruh
Codepoint: U+1F534 Kópie
Skrátený kód: :red_circle: Kópie
desatinný: ALT+128308
Verzia Unicode: 6.0 (2010-10-11)
Verzia Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Kategórie: 🛑 Symboly
Podkategórie: ⚪️ Geometrické
Kľúčové slová: červený | geometria | kruh

👨‍💻unicode informácie (Pokročilé použitie)

🔴Viac jazykov

Jazyk Skrátený názov & Odkaz
Hebrejčina🔴 עיגול אדום
Japončina🔴 赤い丸
Dánčina🔴 rød cirkel
Holandčina🔴 rode cirkel
Turečtina🔴 kırmızı daire
Francúzština🔴 disque rouge
Arabčina🔴 دائرة حمراء
Angličtina🔴 red circle
Čínština (zjednodušená)🔴 红色圆
Bulharčina🔴 червен кръг