emoji 元 person cartwheeling svg

vyznam: lovek robí hviezdu Emoji

Skop穩rujte a prilepte toto emoji: K籀pie

  • 10.2+

    iOS Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 7.0+

    Android Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 10+

    Windows Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

V羸znam a Popis

Zakrote do sveta "" (Osoba, ktor獺 rob穩 koleso), n獺klonn羸 zn獺my ako "Gymnastics" emoji! Tento emoji zobrazuje osobu obleen繳 v typickom gymnastickom obleen穩, ktor獺 rob穩 koleso, o je pohyb, pri ktorom sa telo oto穩 bokom v kruhovom pohybe a je podporen矇 rukami.

Emoji "" predstavuje koleso alebo 禳port gymnastiky. Jeho v羸znam v禳ak m繫鱉e zaha聽 nad禳enie, rados聽, zrunos聽 alebo dokonca metaforick羸 koncept toho, 鱉e 鱉ivot je v 'neust獺lom pohybe'.

Vo v禳ednej komunik獺cii a na soci獺lnych m矇di獺ch sa toto emoji m繫鱉e pou鱉i聽 na prejavenie svojho nad禳enia, radosti, z獺bavy alebo nad禳enia o nieom (napr穩klad "Hooray!!"). Napr穩klad ho m繫鱉ete pou鱉i聽 na to, aby ste uk獺zali, 鱉e ste 禳聽astn穩 z nov矇ho 繳spechu, dovolenky, kon穩ka alebo 禳portu. M繫鱉ete ho tie鱉 pou鱉i聽 na prejavenie podpory alebo obdivu niekomu, kto rob穩 nieo 繳鱉asn矇 alebo n獺ron矇.

Mu鱉sk獺 verzia tohto emoji je "元儭", a 鱉ensk獺 verzia je "元儭". Toto emoji je zobrazen矇 s neutr獺lnym odtieom pleti, ale je mo鱉n矇 ho prisp繫sobi聽 r繫znymi mo鱉nos聽ami farby pleti.
Roz禳穩ren矇 穩tanie a popul獺rna veda

V羸znam symbolu emod鱉i je lovek robí hviezdu, s繳vis穩 s lovek rob穩 hviezdu, gymnastika, hviezda, premet, n獺jdete ju v kateg籀rii emoji: " Ludia a Telo" - " port".

je z獺klada modifik獺tora Emoji, mo鱉no ju pou鱉i聽 ako jednu ikonu Emoji a mo鱉no ju tie鱉 kombinova聽 s modifik獺torom Emoji t籀nu pleti a vytvori聽 tak nov繳 ikonu Emoji. Existuje 5 typov modifik獺torov Emoji, a to: , , , , . je kombinovan獺 s t羸mito modifik獺tormi Emoji t籀nu pleti a vytv獺ra nov矇 sekvencie modifik獺tora Emoji. Nasleduj繳 pr穩klady kombin獺cie:

Pr穩klady a Pou鱉itie

Dnes som tak 禳聽astn羸 .
Po 繳鱉asnom tr矇ningu je nieo, na o sa te禳穩m!
portov獺 udalos聽 v meste!

Emod鱉i v soci獺lnych m矇di獺ch

元 on Youtube

元 on Instagram

元 on Twitter

Z獺kladn矇 Inform獺cie

Emoji:
skratka: lovek robí hviezdu
N獺zov spolonosti Apple: osoba robiaca mlynsk矇 kolo
Codepoint: U+1F938 K籀pie
desatinn羸: ALT+129336
Verzia Unicode: 9.0 (2016-06-03)
Verzia Emoji: 3.0 (2016-06-03)
Kateg籀rie: Ludia a Telo
Podkateg籀rie: port
K躂繳ov矇 slov獺: lovek rob穩 hviezdu | gymnastika | hviezda | premet
N獺vrh: L2/15196

unicode inform獺cie (Pokroil矇 pou鱉itie)

Graf trendov

Hodnotenie ob躂繳benosti v priebehu asu

元 Trend Chart (U+1F938) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 www.emojiall.comemojiall.com

Viac jazykov

Jazyk Skr獺ten羸 n獺zov & Odkaz
Arabina 奡堮媯 堣堹 堶堭堜 塈媢堿堜
Bulharina 邽迣訄郇郕郋 郕郋郅迮郅郋
穩n禳tina (zjednodu禳en獺) 靘扳蝧
穩n禳tina (tradin獺) 渡蕃
Chorv獺tina osoba izvodi zvijezdu
e禳tina osoba dlaj穩c穩 pemet stranou
D獺nina person sl疇r vejrm繪lle
Holandina persoon die een radslag doet
Anglitina person cartwheeling
Filip穩nina taong nagka-cartwheel
Vyh躂ad獺vanie posledn矇 Ned獺vne 鬚iadne ned獺vno pou鱉it矇 emotikony Emojify... Emojify spech