emoji 必 smiling face with tear svg png

vyznam: smejúca sa tvár so slzou Emoji

Skop穩rujte a prilepte toto emoji: K籀pie

  • 14.2+

    iOS Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 11.0+

    Android Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

V羸znam a Popis

Je to usmievav獺 tv獺r so slzou v pravom oku a tup羸m v羸razom. M繫鱉e vyjadrova聽 rozpaky, d獺 sa n穩m tie鱉 pop穩sa聽 horkos聽 pri rozchode s niek羸m, o znamen獺 pok繳si聽 sa uk獺za聽 禳聽astie, ke je lovek smutn羸. S繳visiace emod鱉i :

Roz禳穩ren矇 穩tanie a popul獺rna veda

V羸znam symbolu emod鱉i je smejúca sa tvár so slzou, s繳vis穩 s hrdos聽, slza, smej繳ca sa tv獺r so slzou, u躂ahenie, 繳smev, vanos聽, n獺jdete ju v kateg籀rii emoji: " smevy a Em籀cie" - " L獺skypln獺 Tv獺r".

Pr穩klady a Pou鱉itie

V禳etci vyzerali veselo, aj ke bola n獺lada nap瓣t獺 .
Tak鱉e ten 禳irok羸 繳smev na tvojej tv獺ri minul繳 noc bol v禳etko in. Nie je ti dobre, ke som videl Carlosa.

Emod鱉i v soci獺lnych m矇di獺ch

必 on Youtube

必 on Instagram

必 on Twitter

Emod鱉i V羸sledkov獺 tabu躂ka / Graf trendov

V羸sledkov獺 tabu躂ka

Hodnotenie ob躂繳benosti v priebehu asu

Z獺kladn矇 Inform獺cie

Emoji:
skratka: smejúca sa tvár so slzou
Codepoint: U+1F972 K籀pie
desatinn羸: ALT+129394
Verzia Unicode: 13.0 (2020-03-10) Nov羸
Verzia Emoji: 13.0 (2020-03-10) Nov羸
Kateg籀rie: smevy a Em籀cie
Podkateg籀rie: L獺skypln獺 Tv獺r
K躂繳ov矇 slov獺: hrdos聽 | slza | smej繳ca sa tv獺r so slzou | u躂ahenie | 繳smev | vanos聽

unicode inform獺cie (Pokroil矇 pou鱉itie)

Relat穩vna T矇ma