emoji 未 lab coat svg

vyznam: laboratórny pláš聽 Emoji

Skop穩rujte a prilepte toto emoji: K籀pie

  • 12.1+

    iOS Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 9.0+

    Android Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 10+

    Windows Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

V羸znam a Popis

Toto je biely kab獺t, je pomerne dlh羸, na obleen穩 s繳 gomb穩ky a v瓣禳ina bielych kab獺tov zobrazen羸ch na platforme m獺 vo vrecku pero . V skutonom 鱉ivote maj繳 vedci, lek獺ri a al禳穩 pracovn穩ci vedeck矇ho v羸skumu asto biele pl獺禳te. Obsahuje tie鱉 v羸znam vedeck矇ho v羸skumu a lek獺rov .
Roz禳穩ren矇 穩tanie a popul獺rna veda

V羸znam symbolu emod鱉i je laboratórny pláš聽, s繳vis穩 s doktor, laborat籀rny pl獺禳聽, pokus, vedec, n獺jdete ju v kateg籀rii emoji: " Predmety" - " Odev".

Pr穩klady a Pou鱉itie

Dr. Jonas Salk sa cez noc stal nepravdepodobnou celebritou, n獺rodn羸m hrdinom v laborat籀rnom pl獺禳ti .
Nech獺m si laborat籀rny pl獺禳聽 , preto鱉e sa v om c穩tim v pohode a c穩tim sa m繳drej禳穩 ..

Emod鱉i v soci獺lnych m矇di獺ch

未 on Youtube

未 on Instagram

未 on Twitter

Z獺kladn矇 Inform獺cie

Emoji:
skratka: laboratórny pláš聽
Codepoint: U+1F97C K籀pie
desatinn羸: ALT+129404
Verzia Unicode: 11.0 (2018-05-21)
Verzia Emoji: 11.0 (2018-05-21)
Kateg籀rie: Predmety
Podkateg籀rie: Odev
K躂繳ov矇 slov獺: doktor | laborat籀rny pl獺禳聽 | pokus | vedec
N獺vrh: L2/17113

unicode inform獺cie (Pokroil矇 pou鱉itie)

Graf trendov

Hodnotenie ob躂繳benosti v priebehu asu

未 Trend Chart (U+1F97C) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 www.emojiall.comemojiall.com

Viac jazykov

Jazyk Skr獺ten羸 n獺zov & Odkaz
Arabina 媢媟 堮堛堥堭
Bulharina 郅訄訇郋訄郋郇訄 郈迮邽郅郕訄
穩n禳tina (zjednodu禳en獺) 賢之銴
穩n禳tina (tradin獺) 撖阡鋡
Chorv獺tina laboratorijska kuta
e禳tina laboratorn穩 pl獺禳聽
D獺nina kittel
Holandina labjas
Anglitina lab coat
Filip穩nina kapa sa lab
Vyh躂ad獺vanie posledn矇 Ned獺vne 鬚iadne ned獺vno pou鱉it矇 emotikony Emojify... Emojify spech