emoji 完 broom svg png

vyznam: metla Emoji

Skop穩rujte a prilepte toto emoji: K籀pie

  • 12.1+

    iOS Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 9.0+

    Android Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 10+

    Windows Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

V羸znam a Popis

Toto je metla, ktor獺 m獺 hned繳 dreven繳 rukov瓣聽 a 鱉lt矇 禳tetiny. Vo v禳eobecnosti to znamen獺 metla, ale m繫鱉e to znamena聽 aj istenie, hygienu, Harry Potter. Spravidla sa pou鱉穩va spolu s arodejnicami .

Roz禳穩ren矇 穩tanie a popul獺rna veda

V羸znam symbolu emod鱉i je metla, s繳vis穩 s striga, upratova聽, zameta聽, n獺jdete ju v kateg籀rii emoji: " Objektov" - " dom獺cnos聽".

Wikipedia: Metla
Metla je viac繳elov羸 n獺stroj prim獺rne uren羸 predov禳etk羸m na zametanie alebo na damiana (hromadn矇 odstr獺nenie viacer羸ch predmetov r繫znej ve躂kosti zo zeme), alebo v kombin獺cii s vlhkou handrou na zm羸vanie (odstr獺nenie zaschnut羸ch neist繫t). Be鱉n獺 metla pozost獺va z tenk羸ch 禳tet穩n upevnen羸ch tesne ved躂a seba na hlavicu pozd贍鱉neho alebo okr繳hleho tvaru. Poslednou, neodmyslite躂nou s繳as聽ou be鱉nej metly je r繳ka, uren獺 na pohodln繳 manipul獺ciu s metlou. M繫鱉e ma聽 r繫znu ve躂kos聽 a 躂ahko pod躂a nej pozn獺me deriv獺t be鱉nej metly - metliku (charakteristick獺 kr獺tkou r繳kou, ktor獺 ju preduruje na manipul獺ciu s pou鱉it穩m jednej ruky). Metla
: 堻堜, 迮郅訄, Broom, Kost (redskab), Besen, 峉庥怷帢, Broom, Escoba, Luud, 堿塈堭, Luuta, Balai, , 鄐鄐擒丑鄐潼, Metla, Sepr鑄, Sapu, Scopa (strumento), , 赬 (窱), luota, Slota, Penyapu, Bezem, Sopelime, Miota, Vassoura, Mtur, 迮郅訄, 迮郅訄, Kvast, 鉆鉊﹤鉊鉊抉葡鉊, S羹p羹rge, 郅訄, Ch廙i, .

Pr穩klady a Pou鱉itie

Vo filme Harry Potter arodejn穩ci fly v鱉dy lietaj繳 okolo na metle .
Todd, dr鱉穩禳 zbra gun alebo metlu ?

Emod鱉i v soci獺lnych m矇di獺ch

完 on Youtube

完 on Instagram

完 on Twitter

Emod鱉i V羸sledkov獺 tabu躂ka / Graf trendov

V羸sledkov獺 tabu躂ka

Hodnotenie ob躂繳benosti v priebehu asu

Z獺kladn矇 Inform獺cie

Emoji:
skratka: metla
N獺zov spolonosti Apple: metla
Codepoint: U+1F9F9 K籀pie
desatinn羸: ALT+129529
Verzia Unicode: 11.0 (2018-05-21)
Verzia Emoji: 11.0 (2018-05-21)
Kateg籀rie: Objektov
Podkateg籀rie: dom獺cnos聽
K躂繳ov矇 slov獺: metla | striga | upratova聽 | zameta聽

unicode inform獺cie (Pokroil矇 pou鱉itie)

Viac jazykov

Jazyk Skr獺ten羸 n獺zov & Odkaz
Beng獺lina 鄏鄏擒式鄏潼
v矇dina kvast
Bulharina 邾迮郅訄
K籀rejina 赬諴
F穩nina luuta
穩n禳tina (tradin獺)
Maarina sepr鑄
Po躂禳tina miota
Ukrajinina 邾郅訄
Hebrejina