Výber 2 rovnakých emodži v hre ich môže eliminovať a vytvoriť nové náhodné usporiadanie. Úspešná eliminácia môže predĺžiť hrací čas o 5 sekúnd. Odstráňte čo najviac emodži v obmedzenom čase.

TIPS
60:00
+5