Emoji desatinné číslo je v skutočnosti kód ASCII. Na počítači so systémom Windows ho môžeme použiť na zadanie emotikonov . Môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Podržte kláves ALT pri zadávaní desatinných čísel zodpovedajúcich emotikonu (klávesnica čísel), potom môžete emodži napísať. Napríklad: ALT+128514 vie napísať 😂. Desatinné čísla zodpovedajúce každému emoji nájdete na našej webovej stránke.

Obrázok nižšie zobrazuje skutočnú činnosť v softvéri QQ v systéme Windows:

Ak váš počítač nemá klávesnicu s malými číslami, môžete otvoriť „Spustiť“ pomocou WIN+R a potom zadaním „Osk“ otvoriť virtuálnu klávesnicu.

PS: ALT+číslo je starodávna metóda zadávania, takže softvér v systéme Windows ju už nemusí podporovať. Môžete nás kontaktovať, ak poznáte nejaké lepšie metódy.