Unicode Consortium nastavilo úroveň Emoji pre tie emotikony vydané skôr. Úroveň emodži v Unicode 6.0 a 6.1 je L1 a úroveň emotikonov v Unicode 7.0 a 8.0 je L2. Celkovo existuje 1281 emotikonov s úrovňou Emoji.

Avšak v aktualizáciách po Unicode 8.0 bola úroveň Emoji odstránená. Takže všetky neskoršie emotikony už nemajú úroveň Emoji.