Štandard Unicode priraďuje každému znaku emoji rôzne vlastnosti. Existuje 6 typov vlastností emodži a každý emodži môže mať viacero atribútov:

  • Emoji : Táto vlastnosť označuje, že sa odporúča použiť tento znak ako emotikon.
  • Prezentácia emodži : Táto vlastnosť naznačuje, že emotikon by sa mal predvolene zobrazovať ako emotikon a nie ako čiernobiely text.
  • Modifikátor emodži : Táto vlastnosť označuje, že emotikon možno použiť na úpravu vzhľadu predchádzajúcej sekvencie emodži.
  • Základ modifikátora emodži : Táto vlastnosť označuje, že emotikon možno použiť na úpravu vzhľadu nasledujúcej sekvencie emodži.
  • Komponent Emoji : Táto vlastnosť naznačuje, že znak sa na klávesnici emodži nezobrazí samostatne.
  • Extended Pictographic : Táto vlastnosť označuje, že postava je piktografická alebo je z nej odvodená.