Blok Unicode je rozsah kódových bodov pre znaky Unicode, ktorý je spravovaný konzorciom Unicode. Každý znak Unicode patrí do bloku Unicode a každý blok Unicode má svoj vlastný názov a rozsah podnadpisov. Upozorňujeme, že sekvencia emodži zložená z viacerých znakov Unicode nepatrí do bloku Unicode.