Podnadpis Unicode je rozsah kódových bodov pre znaky Unicode, ktorý je spravovaný konzorciom Unicode. Každý znak Unicode patrí do podnadpisu Unicode a každá podnadpis Unicode má svoje vlastné meno a patrí do bloku Unicode, čo je väčší rozsah kódových bodov. Upozorňujeme, že sekvencia emodži zložená z viacerých znakov Unicode nepatrí do podkapitoly Unicode.