Štandard Unicode je udržiavaný konzorciom Unicode Consortium , je to štandard informačných technológií pre konzistentné kódovanie, reprezentáciu a spracovanie textu vyjadreného vo väčšine svetových systémov písania.

Verzia unicode teda odkazuje na verziu kódovania znakov vydanú konzorciom Unicode. Unicode vydáva nové verzie takmer každý rok a každá nová verzia obsahuje viac nových kódovaní znakov a obsahuje aj nové emotikony. Aktualizácie týchto verzií zabezpečujú, že sa viac znakov zobrazuje jednotným a kompatibilným spôsobom, takže ľudia na celom svete môžu znížiť komunikačné bariéry na internete.

Nedávno vydaný Unicode 14.0, pridáva 838 znakov, vrátane 37 nových emoji, spolu 144 697 znakov.