Zoznam emodži vrátane symbolu emoji 👴 (Normálnyodtieň pokožky) je uvedený nižšie:

👴 Normálnyodtieň pokožky Symbol emodži