V emoji je 26 regionálnych ukazovateľov, čo zodpovedá 26 anglickým písmenám. Tieto regionálne ukazovatele sa spravidla nepoužívajú jednotlivo, ale dva sa používajú spoločne na vyjadrenie vlajky krajiny alebo regiónu. Upozorňujeme, že kvalifikované ikony emodži nemôžu tvoriť žiadne dva regionálne ukazovatele. Tieto dva regionálne ukazovatele musia zodpovedať dvojpísmenovému skratkovému kódu ISO krajiny alebo regiónu, aby mohli tvoriť kvalifikované symboly emodži.
Tipy💡: Táto téma obsahuje iba znaky Unicode, nejde o emodži.

Vyhľadávanie posledné Nedávne Žiadne nedávno použité emotikony Emojify... Emojify Úspech