Podľa Biblie prišli po Ježišovom narodení traja mudrci z východu, vedení hviezdami 🌟 , na ťavách a priniesli Ježiškovi dary. Na pamiatku tejto príležitosti bol každý rok 6. január určený ako Deň Troch kráľov. Večer pred sviatkom si deti rozložia topánky 👟 pri dverách a čakajú, kým im Traja králi prinesú darčeky ako Mikuláš 🎅 . V deň sviatku sa v Španielsku koná veľká prehliadka a Traja králi sypú sladkosti na plaváky sprievodu deťom na krajnici. Sviatok Troch kráľov je teda v Španielsku dňom detí 🎈 a v Španielsku ho možno považovať aj za Vianoce.