Hùng Kings' Temple Festival je každoročná udalosť vo Vietname, ktorá vzdáva poctu kráľom Hùng, ktorí sú považovaní za legendárnych zakladateľov Vietnamu. Festival sa zvyčajne koná od 8. do 11. dňa tretieho lunárneho mesiaca.
Počas festivalu ľudia navštívia chrám Hùng, ktorý je považovaný za pohrebisko kráľov Hùng. Chrám je vyzdobený kvetmi a kadidlom a ľudia sa zúčastňujú rôznych obradov a rituálov, aby vzdali úctu kráľom.

Vyhľadávanie posledné Nedávne Žiadne nedávno použité emotikony Emojify... Emojify Úspech