Celý súbor dlaždíc Mahjong Emojis sa objavil v verziách Emoji 11.0 a Unicode verzie 5.1 (s výnimkou 🀄 v verzii Emoji 1.0), celkom 44 druhov zoradených podľa klasifikácie (klasifikačné číslo, symbol Emoji, Unicode, meno), celkový počet :
Poznámka: Základné dlaždice Mahjong (Suit Mahjong Characters Suit a Mahjong Bamboos Suit & Mahjong Dots Suit) majú 108 dlaždíc.
Základné dlaždice Mahjong a Mahjong Winds a Dragons Suit majú 136 dlaždíc.
Základné dlaždice Mahjong, obleky Mahjong Winds and Dragons, Mahjong Flowers a Seasons Suit majú 144 dlaždíc.

Vyhľadávanie posledné Nedávne Žiadne nedávno použité emotikony Emojify... Emojify Úspech