JoyPixels sa volal EmojiOne pred 28. marcom 2019. Na začiatku to bola úplne bezplatná a otvorená sada emodži. Pretože však licencia na otvorený zdroj nebola udržateľná, spoločnosť pre účely stratégie značky zmenila názov EmojiOne na JoyPixels.

JoyPixels má animované emodži, ktoré vám môžu priniesť živšiu a dynamickejšiu sadu emodži📕. Všetky tieto animácie emodži sú odvodené z klasických návrhov emodži JoyPixels. Časti týchto emodži sú úplne zadarmo a niektoré musia platiť za používanie týchto animovaných emodži💰. Bezplatné animácie poskytujú iba formát GIF, ktorý poskytuje tri veľkosti🖼: 32px, 64px a 128px. Poplatky za emodži zahŕňajú gif, mp4, json a mov. Formáty obrázkov zahŕňajú png a svg.


Nasleduje zoznam obrázkov Emoji navrhnutých spoločnosťou JoyPixels, ktorý je rozdelený do 10 častí podľa 10 kategórií. Každá kategória obsahuje zoznam emodži, do ktorých kategória patrí, vrátane obrázka emodži a zodpovedajúceho krátkeho názvu.

Kliknutím na obrázok alebo text vstúpite na vyhradenú stránku týchto ikon emodži a zobrazíte popis, príklady použitia, technické údaje, obrázky iných dodávateľov a podrobnejšie informácie o týchto ikonách emodži.

Ak používate mobilný telefón, stlačením a podržaním obrázka Emoji zobrazíte ponuku a potom sa rozhodnete obrázok stiahnuť alebo zdieľať.

Ak používate počítač, kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok Emoji zobrazíte ponuku a potom sa rozhodnete obrázok stiahnuť alebo skopírovať.

ArrayZoznam obrázkov emodži poskytuje Animácia

Kategórie: 😂 Smajlíky a emócie

Kategórie: 👌 Ľudia a telo

Kategórie: 🏼 Tón pleti a vlasový štýl

Kategórie: 🐵 Zvieratá a príroda

Kategórie: 🍓 Jedlo a pitie

Kategórie: 🚌 Cestovanie a miesta

Kategórie: Aktivity

Kategórie: Objektov

Kategórie: 🛑 Symboly

Kategórie: 🏁 Flags

Na tejto stránke je uvedený zoznam obrázkov Emoji navrhnutých používateľom Animácia. Autorské práva na obrázky Emoji na tejto stránke patria používateľovi Animácia.

Celkový počet najnovších emodži je 3338. Počet obrázkov emodži poskytnutých používateľom Animácia je 203 a počet, ktorý Animácia neposkytuje, je 3135.