WhatsApp je aplikácia na chat, ktorú vlastní Facebook. Podporuje používateľov pri odosielaní textových správ a hlasových správ, uskutočňovaní hlasových a videohovorov a odosielaní emodži, obrázkov, dokumentov, umiestnení používateľov a iného obsahu. Emodži WhatsApp sa používajú na všetkých platformách messenger, ako sú Android, iOS a Web.


Nasleduje zoznam obrázkov Emoji navrhnutých spoločnosťou Whatsapp, ktorý je rozdelený do 10 častí podľa 10 kategórií. Každá kategória obsahuje zoznam emodži, do ktorých kategória patrí, vrátane obrázka emodži a zodpovedajúceho krátkeho názvu.

Kliknutím na obrázok alebo text vstúpite na vyhradenú stránku týchto ikon emodži a zobrazíte popis, príklady použitia, technické údaje, obrázky iných dodávateľov a podrobnejšie informácie o týchto ikonách emodži.

Ak používate mobilný telefón, stlačením a podržaním obrázka Emoji zobrazíte ponuku a potom sa rozhodnete obrázok stiahnuť alebo zdieľať.

Ak používate počítač, kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok Emoji zobrazíte ponuku a potom sa rozhodnete obrázok stiahnuť alebo skopírovať.

WhatsappZoznam obrázkov emodži poskytuje Whatsapp

Kategórie: 😂 Smajlíky a emócie

Kategórie: 👌 Ľudia a telo