Modifikátor emodži je znak, ktorý je možné použiť na úpravu vzhľadu predchádzajúcich emodži v sekvencii modifikátorov emodži. V súbore emoji-data.txt, ktorý oficiálne poskytuje konzorcium Unicode, sa nachádza pole vlastnosti, ktoré obsahuje zoznam zahrnutých emodži podľa vlastností Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component a Extended_Pictographic. Nasleduje zoznam emodži zahrnutých do vlastnosti Emoji upraviť vrátane kódového bodu, verzie Unicode, emodži a krátkeho názvu. Užívateľská Príručka: Čo je Emoji Nehnuteľnosť