🏏Hodnotenie obľúbenosti v priebehu času

🏏 (kriket) Graf trendov - emojiall.com
Prevziať/Kópie Odkaz
Rozsah dátumov: 2018-04-01 - 2023-03-19
Čas aktualizácie: 2023-03-26 17:29:05 UTC
Počiatočná popularita emoji 🏏 bola veľmi nízka, takmer nulová.a za posledných päť rokov prešla popularita tohto emoji niekoľkými veľkými zmenami.V roku 2021-05-09 začal stúpať trend jej obľúbenosti.