Nasleduje zoznam blokov Unicode obsahujúcich emodži. Existuje 24 typov blokov Unicode. Kliknutím na odkaz na názov bloku Unicode zobrazíte emodži obsiahnuté v bloku Unicode. Užívateľská Príručka: Čo je Blok Unicode