Unicode verzia 7.0 bola vydaná 16. júna 2014. Kódovalo 112 956 znakov, ktoré obsahujú nižšie uvedené symboly Emoji👇:
Kliknutím na odkaz Emodži a krátky názov môžete otvoriť úvodnú stránku emodži, zobraziť informácie, ako je popis a príklad, a môžete tiež emodži jedným kliknutím skopírovať a vložiť ich inde. Kliknutím na odkaz na kódový bod zobrazíte informačnú stránku Unicode emodži vrátane obrázkov vo vysokom rozlíšení a vektorových obrázkov od viacerých dodávateľov.Užívateľská príručka: Čo je Verzia Unicode


Emoji:rubeľ


Emoji:hmla


Emoji:domy


Emoji:oko


Emoji:óm


Emoji:BOOK


Emoji:jama


Emoji:pero


Emoji:LIPS


Emoji:hnev