Unicode verzia 8.0 bola vydaná 17. júna 2015. Kódovalo 120 672 znakov, ktoré obsahujú 37 emodži a 5 modifikátorov odtieňa pokožky emodži. Tieto modifikátory založené na klasifikácii pokožky Fitzpatricka môžu poskytnúť päť druhov modifikácií farby pokožky postavy emodži. Unicode 8.0 obsahuje nižšie uvedené symboly Emoji👇:
Kliknutím na odkaz Emodži a krátky názov môžete otvoriť úvodnú stránku emodži, zobraziť informácie, ako je popis a príklad, a môžete tiež emodži jedným kliknutím skopírovať a vložiť ich inde. Kliknutím na odkaz na kódový bod zobrazíte informačnú stránku Unicode emodži vrátane obrázkov vo vysokom rozlíšení a vektorových obrázkov od viacerých dodávateľov.Užívateľská príručka: Čo je Verzia Unicode


Emoji:taco


Emoji:krab


Emoji:lev