Sprva so bili emojiji Unicode le črno-beli. S postopnim razvojem teh emojijev so nekateri postali emoji z barvami. Nekatere pisave lahko podpirajo prikaz popolnih emodžijev, nekatere pisave pa ne. Torej, ti emojiji imajo veliko oblik na različnih platformah . Tukaj jih delimo na 3 vrste glede na status kvalificiranega emojija:

  • Popolnoma kvalificirani emoji – vsak znak emoji je kvalificiran ali zaporedje emodžijev, v katerem je kvalificiran vsak znak emodžija.
  • Minimalno kvalificirani emodži – prvi znak je kvalificiran, preostalo zaporedje znakov ni v celoti kvalificirano.
  • Nekvalificirani emoji – emoji niso niti popolnoma kvalificirani niti minimalno kvalificirani.

Opomba💡: Prilagodljivost popolnoma kvalificiranih emojijev je najboljša. Tudi če so nekatere pisave odstranjene, lahko prikaže celoten emoji. To pomeni, da ga lahko podpira večina pisav.