1. 祁劲松 James Qi

  💪祁劲松 James Qi

  CEO \ Themelues

  more
 2. 何胜友 Yoyo

  😎何胜友 Yoyo

  Themelues \ Udhëheqësi i projektit \ Menaxher i produktit \ UI & UX

  more
 3. 李雪超 Xuechao Li

  ☺️李雪超 Xuechao Li

  Redaktor anglisht dhe frëngjisht \ Menaxher i projektit në Youtube

  more
 4. 骆佳倩 Jiaqian Luo

  🧚‍♀骆佳倩 Jiaqian Luo

  Zhvillim i biznesit \ Plani i promovimit \ Burime Njerzore

  more
 5. 骆小文 Andy Luo

  🦟骆小文 Andy Luo

  Kryeinxhinier\ O & M \ Inxhinier Testimi

  more
 6. 宋佳琪 Jiaqi Song

  🍀宋佳琪 Jiaqi Song

  Redaktore kineze dhe angleze \ Operacionet

  more
 7. 王康 Dori Wang

  🥴王康 Dori Wang

  Redaktore kineze dhe angleze \ Operacionet

  more
 8. 黄佳 Jia Huang

  🥐黄佳 Jia Huang

  Redaktor kinez dhe francez \ Operacionet

  more
 9. 张璨 Channi

  🧟‍♀️张璨 Channi

  Redaktor kinez dhe korean \ Operacionet

  more
 10. 吴璇 Xenia WU

  🦦吴璇 Xenia WU

  Redaktor kinez dhe gjerman \ Operacionet

  more
 11. 邱洁 Jie Qiu

  🤖邱洁 Jie Qiu

  Redaktori kinez dhe tajlandez \ Operacionet

  more
 12. 胡静雅 Seiya Hoo

  🧙‍♀胡静雅 Seiya Hoo

  Redaktor kinez dhe japonez \ Operacionet

  more
 13. 梁可欣 Miriam

  💕梁可欣 Miriam

  Redaktore kineze dhe spanjolle \ Operacionet

  more
 14. 张国亮 Guoliang Zhang

  🕷️张国亮 Guoliang Zhang

  Analiza e të dhënave \ Vizualizimi

  more
 15. 马双武 Shuangwu Ma

  ⚔️马双武 Shuangwu Ma

  Inxhinier PHP

  more
 16. 刘志才 Parham Liu

  🥳刘志才 Parham Liu

  Redaktor kinez dhe persian

  more
 17. 马嘉仪 Arya

  🧙‍♀马嘉仪 Arya

  Redaktor kinez dhe rus

  more
 18. 赵怡然 Yiran Zhao

  📝赵怡然 Yiran Zhao

  Redaktor kinez dhe arab

  more
 19. 张澍琦 Catarina

  🙅‍♀张澍琦 Catarina

  Redaktor kinez dhe portugez

  more
 20. 项晨晨 Morning Morning

  ☀️项晨晨 Morning Morning

  Ilustruesi

  more
 21. 石紫迪 Zidi Shi

  🥰石紫迪 Zidi Shi

  Inxhinier Algoritmi

  more
 22. 谢婧一 Jingyi Xie

  🐋谢婧一 Jingyi Xie

  Inxhinier Algoritmi

  more
 23. 熊博诚 Poro

  🍰熊博诚 Poro

  Inxhinier Frontend

  more
 24. 桃秀渊 Tú Uyên Đào

  桃秀渊 Tú Uyên Đào

  Redaktor kinez dhe vietnamez

  more

Emojiall.com është e përkushtuar për të popullarizuar emoji-t, duke i ndihmuar të gjithë të kuptojnë kuptimin e emoji-ve, të shprehen më saktë dhe t'i përdorin emoji-t në mënyrë më të përshtatshme. Shpresojmë që emoji të sjellë më shumë gëzim në jetën e përditshme të gjithsecilit. 👏 Faleminderit të veçantë Zhang Yan, Hou Xiaoyi dhe Kitty për ndihmën dhe mbështetjen e tyre.