Ju mund të përdorni Emojis për të shprehur admirim👏, për të treguar veprimin tuaj të punës🧑‍💻, madje edhe për të azhurnuar menjëherë statusin tuaj SNS! Në kategorinë e njerëzve dhe trupit, ka shumë Emoji të gjesteve, kospleve të karakterit dhe aktiviteteve njerëzore, të gjitha aktivitetet tuaja të përditshme mund të gjenden këtu! Përdorni Emojis për të përshkruar ditët tuaja të përmbushjes

👨‍🍳njeri-rol82

🏃njeri-aktiviteti39

👨‍👩‍👧‍👦familje38

Grafik pie i numrit të Emojis të përfshirë në çdo nënkategori në kategorinë Njerëzit & Trupi

Grafik pie i numrit të Emojis të përfshirë në çdo nënkategori në kategorinë Njerëzit & Trupi Grafik pie i numrit të Emojis të përfshirë në çdo nënkategori në kategorinë Njerëzit & Trupi